กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระ 300 รูป
------------------------
18 เมษายน 2553
ณ ถ้ำสุมโณ จังหวัดพัทลุง
------------------------


กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระ 300 รูป

กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระ 300 รูป

กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระ 300 รูป

กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระ 300 รูป

กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระ 300 รูป

กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระ 300 รูป

กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระ 300 รูป

กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระ 300 รูป

กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระ 300 รูป

กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระ 300 รูป

กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระ 300 รูป

กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระ 300 รูป

กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระ 300 รูป

กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระ 300 รูป

กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระ 300 รูป

กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระ 300 รูป