การประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง
"เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพและเติมเต็มความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน
ของนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน"
------------------------------------------------------------
วันที่ 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม พ.ศ.2553
ณ โรงแรมจอมเทียน ปาร์ม บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี
------------------------------------------------------------


การประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพและเติมเต็มความสามารถพิเศษเฉพาะด้านของนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน"

ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน

ประธานในพิธี กล่าวกับผู้มาประชุม

วิทยากร บรรยายให้ความรู้แก่ผู้มาประชุม

วิทยากร บรรยายให้ความรู้แก่ผู้มาประชุม

วิทยากร บรรยายให้ความรู้แก่ผู้มาประชุม

วิทยากร บรรยายให้ความรู้แก่ผู้มาประชุม

วิทยากร บรรยายให้ความรู้แก่ผู้มาประชุม

คณะครูจากโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ รับฟังบรรยายและร่วมทำกิจกรรม

คณะครูจากโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ รับฟังบรรยายและร่วมทำกิจกรรม

คณะครูจากโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ รับฟังบรรยายและร่วมทำกิจกรรม

คณะครูจากโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ รับฟังบรรยายและร่วมทำกิจกรรม

คณะครูจากโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ รับฟังบรรยายและร่วมทำกิจกรรม

คณะครูจากโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ รับฟังบรรยายและร่วมทำกิจกรรม

คณะครูจากโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์

คณะครูจากโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ รับฟังบรรยายและร่วมทำกิจกรรม

คณะครูจากโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ รับฟังบรรยายและร่วมทำกิจกรรม

คณะครูจากโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ รับฟังบรรยายและร่วมทำกิจกรรม

คณะครูจากโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ รับฟังบรรยายและร่วมทำกิจกรรม

คณะครูจากโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ รับฟังบรรยายและร่วมทำกิจกรรม

คณะครูจากโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ รับฟังบรรยายและร่วมทำกิจกรรม

คณะครูจากโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ รับฟังบรรยายและร่วมทำกิจกรรม

คณะครูจากโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์

การประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพและเติมเต็มความสามารถพิเศษเฉพาะด้านของนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน"

การประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพและเติมเต็มความสามารถพิเศษเฉพาะด้านของนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน"