"พิธีสรงน้ำพระ"
เนื่องในประเพณีสงกรานต์
ประจำปี 2558
วันที่ 10 เมษายน 2558
ณ โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 

     
ประมวลภาพ :