พิธีไหว้ครูโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ ประจำปี 2567 วันที่ 13 มิถุนายน 2567

   กิจกรรม "Learning by Camping" วันที่ 26 ถึง 27 เมษายน 2567

   พิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และสรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 วันที่ 11 เมษายน 2567

   คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้าเยี่ยม วันที่ 4 เมษายน 2567

   ร่วมกิจกรรมวันครูโรงเรียนเอกชน ประจำปี 2567 วันที่ 16 มกราคม 2567

   กิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ 2567" วันที่ 13 มกราคม 2567

   อบรมการพัฒนาผู้บริหาร วันที่ 28 ตุลาคม 2566

   อบรมเชิงปฏิบัติการ "เด็ก LD พัฒนาได้ เมื่อครูเข้าใจและสอนเป็น" วันที่ 21 ถึง 23 สิงหาคม 2566

   รับรางวัลสถานประกอบการสหกิจฯ ดีเด่น ประจำปี 2566 วันที่ 16 สิงหาคม 2566

   กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2566 วันที่ 29 มิถุนายน 2566

   อบรมแนวทางการจัดประสบการณ์เรียนรู้ โดยใช้นิทานเป็นฐาน วันที่ 24 มิถุนายน 2566

   ประชุมศูนย์เครือข่าย (EMNC) วันที่ 29 พฤษภาคม 2566

   อบรมห้องเรียนยุคใหม่กับการปรับพฤติกรรม วันที่ 20 พฤษภาคม 2566

   งานวันการศึกษาเอกชนภาคใต้ ประจำปี 2566 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566

   การประชุมสรุปผลการดำเนินการพัฒนาระบบคัดกรองนักเรียน วันที่ 13-15 กันยายน 2561

   การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการสร้างงานและอาชีพ วันที่ 18-20 สิงหาคม 2561

   พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ วันที่ 14 มิถุนายน 2561

   โครงการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ประจำปี 2561 วันที่ 3-4 พฤษภาคม 61

   แนวทางการสร้างงานและอาชีพ นักเรียนในโรงเรียนเฉพาะความพิการ วันที่ 25-27 เมษายน 61

   การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดประสบการณ์แบบมอนเตสซอรี่ วันที่ 14 มีนาคม 2561

   โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย (3-6 ปี) วันที่ 24 มกราคม 2561

   เทคนิควิเคราะห์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2560

   โครงการพัฒนาผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนเอกชน "เทคนิคการใช้สื่อการสอนเพื่อพัฒนาภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย" วันที่ 21-22 มกราคม 2560

   ร่วมกิจกรรมวันครูโรงเรียนเอกชน ประจำปี 2560 สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา วันที่ 16 มกราคม 2560

   กิจกรรม "วันปีใหม่" ประจำปี 2560 โรงเรียนนุบาลกุลจินต์ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

   อบรมเชิงปฏิบัติการ "การบูรณาการสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับเด็กปฐมวัย" รุ่นที่ 2 วันที่ 25 ธันวาคม 2559

   นำนักเรียนกลุ่มพิเศษ หลักสูตรกศน.โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ "รับมอบทุนการศึกษา" ในพิธีบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อรวิ ดำรงเกียรติ อดีตอธีบดีกองการข้าว (คุณพ่อท่านผอ.วรรญา ทิพย์ดนตรี ผอ.กศน.จังหวัดสงขลา) วันที่ 13 ธันวาคม 2559

   จัดกิจกรรม "ร้องเพลง และจุดเทียนแสดงความอาลัยในหลวง รัชกาลที่ 9" ในงาน "Motor Expo Hatyai 2016" วันที่ 10 ธันวาคม 2559

   นำนักเรียนกลุ่มพิเศษหลักสูตร กศน. ของโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์นำเสนอผลงานของนักเรียนกลุ่มพิเศษ และสาธิตการทำชิ้นงาน วันที่ 7 ธันวาคม 2559

   ร่วมเป็นเจ้าภาพ โครงการ "อุปสมบทหมู่พระภิกษุ ๘๙ รูป" ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 6 ธันวาคม 2559

   ร่วมอบรม "แสดงความคิดเห็น ประชามติเกี่ยวกับคลินิกนอกเวลา" ของโรงพยาบาลหาดใหญ่ วันที่ 2 ธันวาคม 2559

   คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ร่วมไว้อาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9 ในกิจกรรม "สงขลาน้อมอาลัย ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์" วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559

   นางสาวระนอง สุวรรณทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ รับโล่ "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" ระดับจังหวัด ประจำปี 2559 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559

   กศน.สงขลา เยี่ยมการจัดการเรียนร่วมโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559

   นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 11 ตุลาคม 2559

   คณะอาจารย์ และนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณศึกษาดูงานการจัดการเรียนร่วมโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ วันที่ 4 ตุลาคม 2559

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน วันที่ 29 สิงหาคม 2559

   กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ วันที่ 11 สิงหาคม 2559

   อบรม ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2559

   พิธีไหว้ครูโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ ประจำปี 2559 วันที่ 30 มิถุนายน 2559

   พิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และสรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 วันที่ 12 เมษายน 2559

   โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ ร่วมทำบุญร่วมกับชุมชน เนื่องในเทศกาลงานบุญเดือน 5 วันที่ 9 เมษายน 2559

   เขตพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์เพื่อขยายชั้นเรียน "ชั้นเตรียมอนุบาล" วันที่ 5 เมษายน 2559

   โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ นำเสนอการจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ มอ. วันที่ 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2559

   คณะนักเรียนและคุณครูโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ทัศนศึกษา ณ สวนน้ำ The Pirates Park อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 27 มีนาคม 2559

   คณะนักศึกษาและอาจารย์ คณะทันตแพทย์ มอ.ศึกษาดูงานการจัดการเรียนร่วมโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ วันที่ 23 มีนาคม 2559

   คณะครูโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์รับโล่เกียรติยศและอบรมเพิ่มศักยภาพ "ครูไทยในฝัน" ผู้ให้ซึ่งแสงสว่างแห่งปัญญา วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

   สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทองบุญ ได้รับคัดเลือกรับรางวัล "นักเรียนดีเด่น" วันที่ 23 มกราคม 2559

   กิจกรรม "วันครู ประจำปี 2559" สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา วันที่ 16 มกราคม 2559

   กิจกรรม "วันปีใหม่ ประจำปี 2559" โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ วันที่ 28 ธันวาคม 2558

   กิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558" โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ วันที่ 5 ธันวาคม 2558

   อบรม"ความร่วมมือในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การศึกษาไทยสู่สากลในศตวรรษที่ 21" วันที่ 10 ตุลาคม 2558

   กิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558" โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ วันที่ 11 สิงหาคม 2558

   อบรม "ประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย" วันที่ 7 สิงหาคม 2558

   คณะแพทย์ภาคโรงพยาบาลทันตกรรม มอ. ให้บริการตรวจช่องปาก แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ วันที่ 28 กรกฎาคม 2558

   ประกวดเต้นโครงการ “พลังจิ๋ว พิทักษ์โลก กับ Godji The Adventure” โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2558

   กิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ ประจำปี 2558 วันที่ 25 มิถุนายน 2558

   คณะครูโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์รับโล่เกียรติยศและอบรมเพิ่มศักยภาพ "ครูเกียรติยศ" ผู้มีคุณค่าทางการศึกษา วันที่ 6 มิถุนายน 2558

   โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์จัดกิจกรรม "สรงน้ำพระ" เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2558 วันที่ 10 เมษายน 2558

   โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์จัดกิจกรรมการแสดงในงาน "วัฒนธรรมสัมพันธ์ 2558" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวืทยาลัยทักษิณ เยี่ยมชมการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

   กิจกรรมทัศนศึกษาโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลา (Songkhla Aquarium) วันที่ 29 มกราคม 2558

   คณะอาจารย์ทันตแพทย์ และนักศึกษาปริญญาโท สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนร่วม วันที่ 28 มกราคม 2558

   คณะผู้ตรวจประเมินจาก สมศ. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่ 3 โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ วันที่ 19-21 มกราคม 2558

   กิจกรรม "พัฒนาจิต" โดยการนั่งสมาธิ และสวดมนต์ วันที่ 17 มกราคม 2558

   กิจกรรม "ตักบาตรวันครู" และกิจกรรม "พิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์" เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2558 วันที่ 16 มกราคม 2558

   กิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558" โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ วันที่ 9 มกราคม 2558

   กิจกรรม "วันปีใหม่ 2558" โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ วันที่ 26 ธันวาคม 2557

   กิจกรรม อรุณเบิกฟ้า (The Sunrise) โดย คณะนักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557

   กิจกรรมเพื่อสังคม ภูมิจริยธรรม โดย คณะนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557

   กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมทำขนมวุ้นแฟนซี โดย คณะนักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

   อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วิจัยในชั้นเรียนนักเรียนพิการ วันที่ 24-26 ตุลาคม 2557

   นักศึกษาโปรแกรมการศึกษาพิเศษ จัดกิจกรรมนันทนาการ แก่เด็กกลุ่มพิเศษโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ วันที่ 3 ตุลาคม 2557

   การอบรม 'เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตแก่เด็กกลุ่มพิเศษ'
( บกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิสติก )
วันที่ 27-28 กันยายน 2557

   มหกรรมการศึกษา 'เด็กสงขลา 2 เรียนรู้สู่ศตวรรษใหม่ ครั้งที่ 2' วันที่ 16-18 กันยายน 2557

   อบรมเชิงปฏิบัติการ 'จุดเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2557' วันที่ 6-8 กันยายน 2557

   นักศึกษาโปรแกรมการศึกษาพิเศษ จัดกิจกรรมนันทนาการ แก่เด็กกลุ่มพิเศษโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ วันที่ 5 กันยายน 2557

   อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา วันที่ 28-30 สิงหาคม 2557

   กิจกรรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย 3-5 ปี วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2557

   อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขอรับอุดหนุนสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (อบรมผู้ดำเนินการคัดกรอง) วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2557

   อบรมผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2557

   พิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และสรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์ 2557 โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ วันที่ 11 เมษายน 2557

   นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนร่วมของเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557

   กิจกรรมวันครู โรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา ประจำปี 2557 วันที่ 16 มกราคม 2557

   ทำบุญ บริจาคปัจจัย และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ วัดราษฎร์ประดิษฐาราม (วัดทุ่งนุ้ย) อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล วันที่ 4 มกราคม 2557

   ทำบุญโรงเรียน เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ วันที่ 28 ธันวาคม 2556

   กิจกรรมวันปีใหม่ 2557 โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ วันที่ 27 ธันวาคม 2556

   การตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 วันที่ 25 ธันวาคม 2556

   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนร่วม" วันที่ 21 ธันวาคม 2556

   ประชุมหารือเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาแอพพลิเคชั่นของโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ วันที่ 9 ธันวาคม 2556

   กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ นักเรียนกลุ่มพิเศษโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ (BigC Xtra หาดใหญ่) วันที่ 11 ตุลาคม 2556

   เข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ "ระบบจัดการฐานข้อมูลสำหรับพัฒนาเด็กพิเศษ" ในการ "Software Expo Asia 2013" จัดโดย SIPA วันที่ 26-28 กันยายน 2556

   ทีมงานจาก SIPA ร่วมกับทีมผู้สื่อข่าวจาก Voice TV และทีมงานจากช่อง 9 เก็บรวบรวมข้อมูล และบันทึกภาพการปฏิบัติงานของโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ วันที่ 19 กันยายน 2556

   นักศึกษาโปรแกรมการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจัดกิจกรรม "แต่งแต้มฝันสานสัมพันธ์รัก" วันที่ 18 กันยายน 2556

   ประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน วันที่ 30 พฤษภาคม
- 2 มิถุนายน 2556

   โครงการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 22 เมษายน 2556

   สัมมนา "การส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาฯ" วันที่ 18 สิงหาคม 2556

   อบรม "การใช้งานโปรแกรมเขียนแผน IEP Online" วันที่ 14 สิงหาคม 2556

   อบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการสอนเสริมนักเรียนพิการ" วันที่ 5-8 กรกฎาคม 2556

   พิธีไหว้ครูโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 27 มิถุนายน 2556

   คณะอาจารย์จากมหาวิทยาวลัยลักษณ์ นิเทศนักศึกษาฝึกงาน วันที่ 20 มิถุนายน 2556

   เส้นทางบุญสู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 10 มิถุนายน 2556

   ประเพณีสงกรานต์ "พิธีรดน้ำดำหัว" ประจำปี 2556 วันที่ 12 เมษายน 2556

   ประชุมสัมมนาผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนเอกชน วันที่ 14-15 มีนาคม 2556

   นิเทศการสอนคุณครู หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556

   สมาคมการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมวันครูประจำปี 2556 วันที่ 16 มกราคม 2556

   จัดกิจกรรมวันเด็ก 2556 ร่วมกับ ชุมชนหน้าโรงเหล้าสรรพสามิต วันที่ 12 มกราคม 2556

   กิจกรรมวันปีใหม่ 2556 โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ วันที่ 28 ธันวาคม 2555

   การอบรมสัมมนาครูปฐมวัย โครงการส่งเสริมศักยภาพครูปฐมวัยสู่ครูมืออาชีพ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2555

   อบรมเชิงปฏิบัติการ "การให้บริการสอนเสริมนักเรียนพิการ" วันที่ 26-28 ตุลาคม 2555

   โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์จัดงานแสดงความยินดีกับ 2 บัณฑิตใหม่ วันที่ 29 กันยายน 2555

   คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ ขอแสดงความยินดี กับนายกิติพันธ์ ใจฐิติวิทย์ วันที่ 12 กันยายน 2555

   คณะครูโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิศึกษาดูงาน การจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมของโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ วันที่ 7 กันยายน 2555

   นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เยี่ยมชมการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมของโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ วันที่ 29 สิงหาคม 2555

   คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ ขอแสดงความยินดี กับนายกรรณสูรย์ ใจฐิติวิทย์ วันที่ 24 และ28 สิงหาคม2555

   ร่วมแสดงในงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันที่ 12-20 สิงหาคม 2555

   เลขานุการมูลนิธิคุณพุ่มและกรรมการจากมูลนิธิ ประเมินการสอนครูดีเด่น วันที่ 3 กรกฎาคม 2555

   อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนดนตรีสำหรับครูระดับอนุบาลและประถมศึกษา วันที่ 27-29 มิถุนายน 2555

   พิธีไหว้ครูโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 28 มิถุนายน 2555

   คณะบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2
เยี่ยมชมการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม
วันที่ 14 มิถุนายน 2555

   อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนออทิสติก วันที่ 5-8 มิถุนายน 2555

   ประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือของเครือข่าย ในการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและองค์ความรู้ใหม่ วันที่ 27-30 พฤษภาคม 2555

   คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ ร่วมพิธีมงคลสมรส
คุณปฏิภาณ กุลจินต์
วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2555

   คณะผู้ทรงคุณวุฒิจากสช. เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ วันที่ 19 เมษายน 2555

   เทคนิคการจัดการเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ วันที่ 3-6 เมษายน 2555

   กิจกรรมค่ายนกน้อยสีฟ้า ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 31 มีนาคม
- 1 เมษายน 2555

   ท่านสุรเทพ ตั๋นประเสริฐ เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ วันที่ 15 มีนาคม 2555

   จิตตปัญญาเพื่อการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนพิการ รุ่นที่ 2 วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2555

   กิจกรรมครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลาประจำปี 2555 วันที่ 16 มกราคม 2555

   กิจกรรมวันปีใหม่ 2555 "กิจกรรมการแสดงครูและนักเรียน (ช่วงค่ำ)" วันที่ 30 ธันวาคม 2554

   กิจกรรมวันปีใหม่ 2555 "กิจกรรมการแสดงนักเรียน (ช่วงเช้า)" วันที่ 30 ธันวาคม 2554

   ทำบุญโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ เนื่องในโอกาส - ส่งท้ายปีเก่า ต้อนปีใหม่ วันที่ 25 ธันวาคม 2554

   คุณสุกิจ คุณลิลลี่และคุณธีรเนตร ศิรประภาธรรม
มาแจกของว่างช่วงบ่ายแก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์
วันที่ 13 ธันวาคม 2554

   กิจกรรม การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา ครั้ง 1
วันที่ 30 กันยายน
- 1 ตุลาคม 2554

   กิจกรรม การศึกษาดูงานแนวคิดวิธีการในการเปิดเป็นโรงเรียนร่วม
โดยนักศึกษา ป.โท ม.ราชภัฏสงขลา
วันที่ 26 กันยายน 2554

   กิจกรรม ละครสร้างสรรค์ เรื่อง "กระเอ๋ยกระปุกออมสิน" วันที่ 21 กันยายน 2554

   มหกรรมสร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2554

   มหกรรมวันการศึกษาเอกชนสู่ความเป็นเลิศ เทิดไท้องค์ราชัน ภาคใต้ วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2554

   พิธีตักบาตรวันครูและสังสรรค์วันครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา วันที่ 16 มกราคม 2554

   กิจกรรมวันปีใหม่ 2554 โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ วันที่ 27 ธันวาาคม 2553 และวันที่ 7 มกราคม 2554

   อบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาพิเศษ
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และระบบคูปองการศึกษา รุ่นที่ 4
วันที่ 14-16 ธันวาคม 2553

   ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนและพัฒนาโรงเรียนเอกชน... วันที่ 20-22 กันยายน 2553

   กิจกรรมทัศนศึกษา ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลา วันที่ 15-16 กันยายน 2553

   การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) วันที่ 8-10 กันยายน 2553

   ร่วมเสวนา "เปิดโลก...เปิดใจ...ชีวิตสดใสให้น้องดาว(น์)" วันที่ 5 กันยายน 2553

   อบรมเชิงปฏิบัติการการอุดหนุนสื่ออำนวยความสะดวก สื่อบริการ และช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาของนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน วันที่ 30 สิงหาคม
- 2 กันยายน 2553

   ตักบาตรพระ 10,000 รูป นานาชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 29 สิงหาคม 2553

   กิจกรรมพัฒนาจิต ณ วัดถ้ำสุมะโน วันที่ 13-15 สิงหาคม 2553

   กิจกรรมวันแม่ ปี 2553 โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ วันที่ 11 สิงหาคม 2553

   การประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา ศักยภาพและเติมเต็มความสามารถพิเศษเฉพาะด้านของนักเรียนพิการ ในโรงเรียนเอกชน" วันที่ 30 กรกฎาคม
- 2 สิงหาคม 2553

   พิธีไหว้ครูโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ วันที่ 24 มิถุนายน 2553

   โครงการอบรมพัฒนาครูสอนเด็กออทิสติก จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2553

   สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษสำหรับ นักเรียนพิการ วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2553

   กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระ 300 รูป วันที่ 18 เมษายน 2553

   อบรม "ระบบการบริหารฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนาเด็กกลุ่มพิเศษ" วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553

   ประชุมชี้แจงสภาพปัญหาของเด็กกลุ่มพิเศษ วันที่ 8 มิถุนายน 2551