คณะครูโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ ร่วมอบรม
"โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน"
สำหรับเด็กปฐมวัย (3-6 ปี)
วันที่ 24 มกราคม 2561
ณ หอประชุมอาคารศรีเกียรติพัฒน์ อบจ.สงขลา
 

 
ประมวลภาพ :