กิจกรรมนันทนาการ
เนื่องใน "วันปีใหม่ 2558"
โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์
วันที่ 26 ธันวาคม 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 

     
ประมวลภาพ :