สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
มหกรรมการศึกษา
เด็กสงขลา 2 เรียนรู้สู่ศตวรรษใหม่ ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2557
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มอ.หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 

     
ประมวลภาพ :