คณะครูโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์
รับโล่เกียรติยศ
และอบรมเพิ่มศักยภาพ "ครูไทยในฝัน" ผู้ให้ซึ่งแสงสว่างแห่งปัญญา
ณ โรงแรมสวนดุสิต เพลส กรุงเทพมหานคร
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
 

 
ประมวลภาพ :