คณะนักศึกษา และอาจารย์คณะครุศาสตร์
โปรแกรมการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จัดกิจกรรมนันทนาการ
และกิจกรรมทำขนม "วุ้นแฟนซี"
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 

     
ประมวลภาพ :