มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์
เข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ "ระบบจัดการฐานข้อมูลสำหรับพัฒนาเด็กพิเศษ"
ในรูปแบบเว็บไซต์ และ On Mobile
ในการ "Software Expo Asia 2013" จัดโดย SIPA
วันที่ 26-28 กันยายน 2556
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
 

     
ประมวลภาพ : ร่วมนำเสนอผลงานร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
ประมวลภาพ : เข้าร่วมอบรมสัมมนา "Asocio ICT Summit 2013"