คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์
ร่วมกิจกรรมวันครูโรงเรียนเอกชน ประจำปี 2560
"พิธีตักบาตรวันครู" ณ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
"พิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์" ณ หอประชุมโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
วันที่ 16 มกราคม 2560
โดย สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
 

 
ประมวลภาพ : พิธีตักบาตรวันครู
       
       
       
       
       
 

 
ประมวลภาพ : พิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์