สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับ
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา เขตภาคใต้
อบรมเชิงปฏิบัติการ 'จุดเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2557'
วันที่ 6 - 8 กันยายน 2557
ณ ศูนย์การค้าสยามนครินทร์ คอมเพล็ก อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 

     
ประมวลภาพ :