ทีมงานจาก SIPA ร่วมกับทีมผู้สื่อข่าวจาก Voice TV และทีมงานจากช่อง 9
เก็บรวบรวมข้อมูล และบันทึกภาพการปฏิบัติงานของโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์
เพื่อนำไปเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
วันที่ 19 กันยายน 2556
ณ โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 

     
ประมวลภาพ : เ้ก็บรวบรวมข้อมูล
 
       
 
 
 
 
 
ประมวลภาพ : ประชุมสัมมนา นำเสนอผลงาน
 
       
 
 
 
 
ประมวลภาพ : สัมภาษณ์ทีมงานพัฒนา