โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์
ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการโรงเรียนพลวิทยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 

 
ประมวลภาพ :