สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
การประชุมปฎิบัติการ เรื่อง
"แนวทางการสร้างงานและอาชีพ สำหรับนักเรียนในโรงเรียนเฉพาะความพิการ"
ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2561
โรงแรมชัยนาทธานี อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
 

 
ประมวลภาพ :