คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์
ขอแสดงความยินดี กับนายกรรณสูรย์ ใจฐิติวิทย์
เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โดยจัดพิธีซ้อมใหญ่
วันที่ 24 สิงหาคม 2555
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วันที่ 28 สิงหาคม 2555
ณ หอประชุมวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
 
กิจกรรม :

  บรรยากาศพิธีซ้อมใหญ่  
     
ประมวลภาพ :
 
       
       
       
       
 

  บรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
     
ประมวลภาพ :