กิจกรรม "วันปีใหม่"
ประจำปี 2560
โรงเรียนนุบาลกุลจินต์
วันที่ 30 ธันวาคม 2559
ณ โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 

 
ประมวลภาพ :