สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
และ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ"
ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2559
ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์ อินน์ พญาไท กรุงเทพมหานคร
 

 
ประมวลภาพ : อบรมเชิงปฏิบัติการ "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ" วันแรก
       
       
       
       
       
       
       
 

 
ประมวลภาพ : คณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ เข้าเยี่ยม ท่านสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ อดีตรองปลัดกระทรวงฯ
 
       
 

 
ประมวลภาพ : อบรมเชิงปฏิบัติการ "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ" วันที่สอง
 
       
       
       
       
 

 
ประมวลภาพ : อบรมเชิงปฏิบัติการ "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ" วันที่สาม