คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์
ขอแสดงความยินดี กับนายกิติพันธ์ ใจฐิติวิทย์
เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โดยจัดพิธีซ้อมใหญ่
วันที่ 11 กันยายน 2555
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วันที่ 12 กันยายน 2555
ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทรบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
 
กิจกรรม :

     
ประมวลภาพ :