คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์
จัดกิจกรรม "ร้องเพลง และจุดเทียนแสดงความอาลัยในหลวง รัชกาลที่ 9"
ในงาน "Motor Expo Hatyai 2016"
วันที่ 10 ธันวาคม 2559
ณ ลานกิจกรรม ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 

 
ประมวลภาพ :