พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561
โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์
วันที่ 14 มิถุนายน 2561
ณ โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 

 
ประมวลภาพ :