พิธีไหว้ครู
โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์
ประจำปีการศึกษา 2556
วันที่ 27 มิถุนายน 2556
ณ โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 

     
ประมวลภาพ :