เส้นทางบุญสู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
รับมอบพระแก้วมรกตจำลอง
เพื่อส่งต่อไปประดิษฐาน ณ วัดต่างๆ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
วันที่ 10 มิถุนายน 2556
ณ โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 

     
ประมวลภาพ : นายพิรสิญจ์ พันธุ์เพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี
 
       
       
       
       
       
       
       

     
ประมวลภาพ : บรรยากาศในพิธี