อบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในระบบ
"ด้วยหลักการอันทรงพลัง 7 อุปนิสัยสำหรับผู้บริหาร ที่มีประสิทธิผลสูง"
(The 7 Habits of Highly Effective Leaders)
วันที่ 28 ตุลาคม 2566
ณ ห้องประชุม โรงเรียนสวัสดิ์บวร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 

 
ประมวลภาพ :