โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์จัดการแสดงของนักเรียนเข้าร่วมงาน
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 13
และงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ 2555 "รวมดวงใจถวายแม่ของแผ่นดิน"
วันที่ 12 - 20 สิงหาคม 2555
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา
 
กิจกรรม :

  นักแสดงฝึกซ้อม  
     
ประมวลภาพ :
 
       
 
บรรยากาศในงาน :

  การแสดงต่างๆ ของเยาวชน  
     
ประมวลภาพ :
 
       
       
 

  การแสดงชุดที่ 1 : ระบำดอกบัว  
     
ประมวลภาพ :
 
       
       
 
 

  การแสดงชุดที่ 2 : ต้นไม้ของพ่อ  
     
ประมวลภาพ :
 
       
   
 

  วิดีโอบันทึกการแสดง :  
     
   
การแสดงชุดที่ 1 : ระบำดอกบัว การแสดงชุดที่ 2 : ต้นไม้ของพ่อ