คณะครูโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์
รับโล่เกียรติยศ
และอบรมเพิ่มศักยภาพ "ครูเกียรติยศ" ผู้มีคุณค่าทางการศึกษา
วันที่ 6 มิถุนายน 2558
ณ โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 

     
ประมวลภาพ : ได้รับคัดเลือกรับโล่เกียรติยศ "ครูเกียรติยศ" ผู้มีคุณค่าทางการศึกษา
 
       
       
       

     
ประมวลภาพ : อบรมเพิ่มศักยภาพ "ครูเกียรติยศ" ผู้มีคุณค่าทางการศึกษา