กิจกรรมไหว้ครู
โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์
ประจำปี 2558
วันที่ 25 มิถุนายน 2558
ณ โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 

     
ประมวลภาพ : สถานที่ และอุปกรณ์ประกอบการไหว้ครู
 
       
       
       

     
ประมวลภาพ : ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นักเรียนสวดคำไหว้ครูและประธานเจิมหนังสือ
 
       
       
       
       

     
ประมวลภาพ : ตัวแทนนักเรียน สักการะคณะครู ด้วยพานดอกไม้ ธูป เทียน
 
       
       
       
       
       
       
       

     
ประมวลภาพ : นักศึกษาสหกิจศึกษาจาก ม.วลัยลักษณ์ มอบพวงมาลัยแด่ประธานในพิธี เนื่องในวันไหว้ครู
 
       
       

     
ประมวลภาพ : นักเรียนทุกชั้นกราบบูชาครูด้วยกรวยดอกไม้ เสียงเพลง “ พระคุณที่สาม”
 
       
       
       
       

     
ประมวลภาพ :