การอบรมสัมมนาครูปฐมวัย
โครงการส่งเสริมศักยภาพครูปฐมวัยสู่ครูมืออาชีพ
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2555
ณ หอประชุม1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา
จัดโดย บริษัทสำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด
 

     
ประมวลภาพ :