สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการสร้างงานและอาชีพ
สำหรับนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน
ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2561
ณ ห้อง Diamond โรงแรม เดอะ รอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท นครปฐม
 

 
ประมวลภาพ :