สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา (กศน.สงขลา)
เยี่ยมการจัดการเรียนร่วม
โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์
วันที่ 8 พฤศจิกายน วันที่ 1 ธันวาคม และ วันที่ 8 ธันวาคม 2559
ณ โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 

 
ประมวลภาพ : วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
       
       
       
 

 
ประมวลภาพ : วันที่ 1 ธันวาคม 2559
       
 

 
ประมวลภาพ : วันที่ 8 ธันวาคม 2559