โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์
จัดกิจกรรมทัศนศึกษา
"สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลา (Songkhla Aquarium)"
วันที่ 29 มกราคม 2558
ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลา (Songkhla Aquarium) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
 

     
ประมวลภาพ : เตรียมความพร้อม
 
       
       
       

       
ประมวลภาพ : ทัศนศึกษา ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลา (Songkhla Aquarium)
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       
ประมวลภาพ : กิจกรรมนันทนาการ