อบรม "ประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย"
จุดอบรมจังหวัดสงขลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
วันที่ 7 สิงหาคม 2558
ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 

     
ประมวลภาพ :