การอบรม
โครงการพัฒนาประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน"ปฐมวัย"
ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
ณ โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ อำเอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 

 
ประมวลภาพ :